Các dự án đang thực hiện tháng 2/2022 đến nay
Xem thêm các dự án đã thực hiện: tại đây

Công Trình: Di dời nhà 30m tại TP Hải Phòng
Hạng mục: Di dời nhà

Công Trình: Nâng CHÙA THIÊN ĐỨC – TP Thủ Đức lên 3,5 mét
Hạng mục: Nâng nền nhà lên cao, xây thêm tầng

Công Trình: Miếu Nổi Gò Vấp
Hạng mục: Khoan cọc nhồi gia cường móng và chỉnh ngay cổng Miếu nổi Gò vấp TPHCM

Công Trình: KCN Phúc Long, Long An
Hạng mục: Khoan cọc nhồi, xử lý nghiêng

Công Trình: Thi công nhà tại Bình Dương
Hạng mục:Khoan cọc nhồi và Gia cường móng